Proces
inwestycyjny

Wybierz etap procesu,
który Cię interesuje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Etap 1

Nabywanie nieruchomości komercyjnych

Determinuje miejsce i warunki realizacji inwestycji. Przygotowanie, rozpoznanie i właściwa decyzja są kluczowe, aby przeprowadzić cały proces inwestycyjny z sukcesem.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 2

Założenia biznesowe i prawne inwestycji

Precyzowanie i wdrażanie konceptów w obszarze finansów, organizacji i zarządzania inwestycją pozwala zaoszczędzić czas i koszty oraz uniknąć niepotrzebnych problemów.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 3

Kadra zarządzająca inwestycją

Zatrudnienie odpowiedniej kadry zarządzającej i nadzorczej do projektu inwestycyjnego, to zapewnienie współpracy z najlepszymi na rynku.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 4

Wykonanie koncepcji inwestycji, pozyskanie zgód, zezwoleń i koncesji

Wykonanie w fazie przedprojektowej szczegółowej koncepcji, to jak przygotowanie dobrego fundamentu inwestycji. Koncepcja pozwala ustalić, jakie zgody i zezwolenia pozyskać, jaki/-e obiekt/-y w przyszłości zaprojektować i ile środków finansowych pozyskać na ich realizację.  

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 5

Projektowanie inwestycji

Wybór projektanta inwestycji i przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej to ważny krok w procesie realizacji inwestycji.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 6

Zgody i decyzje administracyjne na realizację inwestycji  

Na etapie projektowania niezbędne jest uzyskanie szeregu zgód i decyzji, tak aby finalnie bez większego problemu otrzymać decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli klucz do realizacji inwestycji.   

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 7

Wybór i zawarcie umowy z wykonawcą 

Wybór wykonawcy robót budowlanych rozpoczyna fazę wykonawczą inwestycji. Na tym etapie nie ma miejsca na eksperymenty. Wykonawca musi być sprawdzony w realizacji podobnych inwestycji, powinien mieć udokumentowaną wiarygodność zawodową i finansową.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 8

Realizacja inwestycji

Ta faza to najtrudniejszy etap procesu inwestycyjnego. Muszą w niej współdziałać na różnych poziomach wszyscy jego uczestnicy. Dobra organizacja i zarządzanie na budowie, znajomość umów i procedur dają gwarancję, że inwestycja zakończy się sukcesem.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 9

Zakończenie inwestycji i rozruch 

Ostatnia prosta realizacji procesu inwestycyjnego – zakończenie robót, odbiory techniczne i rozruchy, odbiór końcowy oraz przygotowanie do prowadzenia działalności w inwestycji.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 10

Okres gwarancji i rękojmi

Okres, w którym w inwestycji jest prowadzona działalność, ale wykonawca, projektant i inni uczestnicy procesu inwestycyjnego odpowiadają za należyte wykonanie umowy, w tym wady.

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Etap 11

Prowadzenie działalności w inwestycji

Każda inwestycja w dalszej lub krótszej perspektywie podlega zmianom w trakcie użytkowania. Planując remont, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę inwestycji, wracamy do poprzednich etapów. 

Usługi
Powrót
Wróć do wyboru etapu procesu

Wybierz swój obszar

  • Inwestor
  • Wykonawca

Usługi: